منتخب سردبیر

چه کالا های نمی توان به ایران اورد

چه کالاهایی را نمی توان به ایران اورد

کالاهای ممنوع در مرز {چه کالاهایی را نمی توان به ایران اورد} ورود کالاهای زیر به ایران ممنوع است...

آیین‌ نامه دفاتر خدمات مسافرتی اصلاح شد سال 1399

آیین‌ نامه دفاتر خدمات مسافرتی اصلاح شد سال 1399

معاون گردشگری کشور گفت: در موضوع بازنگری و اصلاح آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی‌جهانگردی...

لغو قراردادهای گردشگری

بررسی ابعاد حقوقی لغو قراردادهای گردشگری-بخش دوم

بخش دوم- لغو قراردادهای گردشگری دفاتر خدمات سیاحتی گردشگری سعید بدخش- وکیل دادگستری و متخصص حقوق گردشگری[1] در قسمت...

چه کالاهایی را نمی توان به ایران اورد

کالاهای ممنوع در مرز {چه کالاهایی را نمی توان به ایران اورد} ورود کالاهای زیر به ایران ممنوع است و گردشگر نمی‌تواند آنها...

آیین‌ نامه دفاتر خدمات مسافرتی اصلاح شد سال 1399

معاون گردشگری کشور گفت: در موضوع بازنگری و اصلاح آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی‌جهانگردی و زیارتی دو تغییر...

بررسی ابعاد حقوقی لغو قراردادهای گردشگری-بخش دوم

بخش دوم- لغو قراردادهای گردشگری دفاتر خدمات سیاحتی گردشگری سعید بدخش- وکیل دادگستری و متخصص حقوق گردشگری[1] در قسمت اول با اشاره به...

بررسی ابعاد حقوقی لغو قراردادهای گردشگری

بخش اول کرونا بیش از هر چیز نظم  گردشگری جهان را به هم ریخت و بیشترین رکود را نصیب این صنعت نمود. با...

خانه مسافرها تاسیسات زیر پوستی گردشگری

در این ایام که اماکن اقامتی گردشگری مانند هتل ها،بومگردی هاو.. بعلت جلوگیری از شیوع کرونا راسا و یا به درخواست مسئولین،کرکره ها...

ماشه فورس ماژور برای تاسیسات گردشگری نیز فعال شود!

ماشه فورس ماژور برای تاسیسات گردشگری نیز فعال شود! به تازگی ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا در استا یزد بنابر پیشنهاد دادگستری...