معرفی کتاب ها

“راهنمای حقوقی سفر به ایران”

کتاب راهنمای حقوقی سفر به ایران

کتاب “راهنمای حقوقی سفر” بعنوان یک کتاب راهنما ، برای اولین بار به مسائل حقوقی سفر به ایران پرداخته است.

این کتاب با در نظر گرفتن یک سفر،  تمامی مسائل حقوقی آن مانند اخذ ویزا ، کالاها و بار مجاز برای ورود به ایران ، قوانین و مقررات اماکن اقامتی مانند هتل ها ، راهنمایان گردشگری و موارد زیاد دیگر را

در سه فصل

  1.  ورود به ایران
  2.  در ایران
  3.  خروج از ایران

بررسی نموده است.

مواردی که نه تنها هر گردشگر بلکه افراد فعال در این صنعت ، بویژه راهنمایان گردشگری ، مدیران هتل ها و دفاتر خدمات مسافرتی نیز باید بدانند. قطع کتاب پالتویی و به بیان ساده موضوعات مورد بررسی قرار گرفته که توسط انتشارات مهکامه به چاپ رسیده است.

خرید کتاب راهنمای حقوقی سفر به ایران